VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1) OBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě prodávajícího provozovaném na internetové adrese www.superabrasivi-shop.it společnosti Superabrasivi di K. Vitkova, se sídlem Via Edison 90, 20831 Seregno (MB), Itálie DIČO 07286410969. Každá objednávka je automaticky považována za souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Před provedením objednávky si prosím pečlivě přečtěte tyto Všeobecné obchodní podmínky.

2) SOUHLAS

Provedením objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami,a že s nimi souhlasí.

3) DORUČENÍ ZBOŽÍ

Po provedení objednávky vyčkejte prosím její potvrzení. Přesné datum doručení zboží Vám bude sděleno spolu s povrzením objednávky na emailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce.
Zboží dostupné skladem je doručováno do 2/3 pracovních dnů (Itálie) a do 3/5 pracovních dnů EU nebo xtra-EU. Zboží, které není dostupné skladem, bude doručeno do 2/3 týdnů od data potvrzení objednávky.
Společnost Superabrasivi nicméně nepřebírá odpovědnost za případné pozdější doručení výrobku.

4) POŠTOVNÉ

Poštovné Itálie
Přepravce: SDA EXPRESS COURIER
Doručení: do 2 pracovních dnů
Náklady na poštovné: 8,50 euro

Poštovné EU
Přepravce: UPS, Bartolini o Fedex
Doručení: 3-5 pracovních dnů
Náklady na poštovné: 23,90.

Zásilku je možné sledovat prostřednictvím podacího čísla , které bude zákazníkovi sděleno na jeho emailovou adresu v momentě odeslání objednávky.

5) PLATEBNÍ PODNÍNKY

Cena jednotlivých výrobků je uvedena v eurech včetně DPH. Uvedená cena je platná v momentě provedení objednávky. Cena nezahrnuje náklady na poštovné a balné. Výsledná cena (zahrnující náklady na poštovné a balné ) se zobrazí na stránce potvrzení objednávky před jejím definitivním odesláním.
Platba může být provedena následujícími způsoby:

  • Prostřednicvím PayPal
  • Prostřednictvím platebních karet VISA / VISA ELECTRON / MASTER CARD
  • Prostřednictvím bankovního převodu na účet společnosti Superabrasivi

V případě zvolení způsobu platby prostřednictvím PayPal, nebo platebních karet budete automaticky přesměrováni na stránky insituce, která platbu spravuje a budete vyzváni k zadaní platebních údajů. Následně budete informováni o výsledku provedené transakce.

6) BEZPEČNOST PLATEB

Vaše platební údaje jsou šifrovány a chráněny prostřednictvím kodifikačního systému SS.

7) VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Zákazník může odstoupit od kupní smlouvy prostředníctvím příslušného formuláře ( Formulář vrácení zboží), který je k dispozci na webových stránkách www.superabrasivi-shop.it. Při uplatńování práva na odstoupení od smlouvy je zákazník povinnen řídit se uvedenými pokyny.

8) ZÁRUKA

Kupující je povinen si důkladně prohlédnout objednané zboží ihned při příjmu od dopravce. To znamená, dodané zboží zkontrolovat (též počet balíků) za přítomnosti řidiče a v případě mechanického poškození výrobku, písemně zaznamenat tento stav do přepravního listu, popř. zboží odmítnout.
Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů. Délka záruční doby na veškerý sortiment zakoupený prostřednictvím internetového obchodu www.superabrasivi-shop.it se stanovuje na dva roky, pokud není uvedeno jinak (tj. u některého zboží bývá výrobcem poskytnuta delší než zákonem stanovená dvouletá záruční doba).
Vaše reklamace se vždy snažíme vyřizovat k plné spokojenosti zákazníka a co nejrychleji. Pro internetový obchod platí stejné podmínky jako v běžných kamenných obchodech proto není třeba mít žádné obavy z nakupování u nás a s případným vyřizováním reklamací.
Postup uplatnění reklamace na dodané výrobky se řídí příslušnými právními ustanoveními zákona, která stanoví práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
Reklamace musí být oprávněná, tj. záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením nebo živelnými pohromami.
Ke každému zboží j přikládána faktura, která slouží i jako záruční list.

9) PLATNOST

Kupní smouva je uzavírána podle italského práva a řídí se italskými právními předpisy.

10) UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Všechny osobní údaje jsou zpracovávány s maximální opatrností v souladu s platnými právními předpisy.
Předpokladem uzavření kupní smlouvy je poskytnutí osobních údajů. Jejich neposkytnutí nebo poskytnutí nesprávných či neúplných údajů může vést k neschopnosti uzavření kupní smlouvy Veškerá data jsou uchovávána rovněž v elektronické podobě po dobu nezbytnout k zpracování objednávky a naplňování závazků vyplývajících ze zákona. S osobními údaji mohou být seznámy, a to v rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy a souvisejících formalit, zaměstnanci společnosti a mohou být poskytnuty třetím osobám, jako jsou dodavatelé a přepravci. Kupující může kdykoliv v souladu s platnými právními předpisy uplatnit právo na aktualizování a/nebo doplnění neúplných anebo nesprávných údajů, jakož i jejich vymazání v případě, že při jejich zpracování byly porušeny právní normy a předpisy. Za tímto účelem může kupující kontaktovat společnost na emailové adrese:info@superabrasivi.it

11) INFORMACE

Pro jakkékoliv další informace ohledně poprodejního servisu, odstoupení od smouvy, reklamaci závadného zboží či výměny zboží, můžete kontaktovat společnost Superabrasivi následujícími způsoby:

  • Elektronická pošta: info@superabrasivi.it
  • Telefon: +393349170414
  • Fax: +3903621851617
  • Adresa: Superabrasivi di K. Vitkova, Viale Edison 90, Seregno, 20831 MB